Usługi

Wsparcie w ramach projektu jest BEZPŁATNE

Zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych z możliwością zdobycia certyfikatu ECDL potwierdzającego zdobyte umiejętności.

1. ECDL Start – 72 godz. (Podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja).

2. ECDL Core – 96 godz. (Podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja).

Dla osób w wieku powyżej 50 r. ż. przewidziany jest dodatkowy moduł szkoleniowy.

3. ECDL e-Citizen – 32 godz. (Podstawy obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu, obsługiwanie poczty elektronicznej, wyszukiwarki sieciowe, wyszukiwanie informacji, środki ostrożności związane z korzystaniem z zasobów Internetu, serwisy on-line, prawna ochrona własności intelektualnej opublikowanej w Internecie).

Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatny dostęp do szkolenia, materiały szkoleniowe i podręczniki, poczęstunek w czasie szkoleń.

Zajęcia prowadzone będą w weekendy lub dni powszednie maksymalnie 4 godz./dzień, dostosowane będą do preferencji uczestników szkoleń. Miejsca szkolenie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki