Kontakt

Biuro projektu w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20 – 325 Lublin
tel. 883 331 434
e-mail: info@consultor.pl
Biuro czynne w dni robocze w godz. 8.00-16.00

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki